Nigiri creativi

Nigiri Suzuki flambè

3,50 €

Nigiri Suzuki flambè

Branzino scottato con foglia di shiso e sale maldon.

Flambè seabass with shiso leaf and maldon salt.

Prezzo: 3,50 €

Ingredienti

Branzino

Shiso

Allergeni

Nessuno

Nigiri Sake & Aneto

3,50 €

Nigiri Sake & Aneto

Salmone marinato in agrumi con aneto e sale maldon.

Citrusy salmon with dill and maldon salt.

Prezzo: 3,50 €

Ingredienti

Sale

Salmone

Allergeni

Nessuno

Nigiri Hamachi & Yuzu

4,00 €

Nigiri Hamachi & Yuzu

Ricciola con salsa di yuzu.

Yellowtail with yuzu sauce.

Prezzo: 4,00 €

Ingredienti

Ricciola

Salsa di Yuzu

Allergeni

Nessuno

Nigiri Avocado & Tartufo

3,00 €

Nigiri Avocado & Tartufo

Avocado con olio EVO; sale maldon e tartufo.

Avocado with EVO oil, maldon salt and truffle.

Prezzo: 3,00 €

Ingredienti

Avocado

Olio d'oliva

Sale

Tartufo

Allergeni

Frutta polpa: Si

Funghi: Si