Hossomaki

Hossomaki tonno (6pz)

7,00 €

Hossomaki tonno (6pz)

Hossomaki di tonno con alga nori Hayashiya.

Price: 7,00 €

Ingredients

Alga nori

Riso glutinoso

Tonno

Allergens

Pesce: Yes

Uova: Yes

Hossomaki salmone (6pz)

6,00 €

Hossomaki salmone (6pz)

Hossomaki di salmone con alga nori Hayashiya.

Price: 6,00 €

Ingredients

Alga nori

Riso glutinoso

Salmone

Allergens

Pesce: Yes

Uova: Yes

Hossomaki branzino (6pz)

5,00 €

Hossomaki branzino (6pz)

Hossomaki di branzino e alga nori Hayashiya.

Price: 5,00 €

Allergens

Pesce: Yes

Hossomaki unagi (6pz)

6,00 €

Hossomaki unagi (6pz)

Hossomaki di anguilla caramellata con alga nori Hayashiya.

Price: 6,00 €

Allergens

Glutine: Yes

Pesce: Yes

Hossomaki kappa (6pz)

4,00 €

Hossomaki kappa (6pz)

Hossomaki di cetriolo con alga nori Hayashiya.

Price: 4,00 €

Hossomaki avocado e fiore di zucca (6pz)

6,00 €

Hossomaki avocado e fiore di zucca (6pz)

Hossomaki con alga nori Hayashiya, avocado e fiore di zucca fritto in tempura.

Price: 6,00 €

Ingredients

Alga nori

Avocado

Farina

Fiore di zucca

Riso glutinoso

Allergens

Glutine: Yes